skip to Main Content
  • Gezamenlijke aanpak begeleiding bij complexe vraagstukken
  • Advies en coaching bij intercultureel werken
  • Training professionaliteit in de diverse praktijk

Salus-u werkt samen met andere instellingen en professionals om onze cliënten de beste zorg te bieden. Waar nodig wordt de begeleiding afgestemd op bijvoorbeeld de behandeling in de GGZ, of door de huisarts. Vaak worden doelen in overleg vastgesteld. Onze medewerkers begeleiden zo nodig de cliënten naar de instellingen bij taalproblemen en om misverstanden door cultuurverschillen te voorkomen. Doel is daarbij dat zowel onze begeleiding optimaal is als dat de relatie van de cliënt met de hulpverlener verbetert.

Wij bieden ook advies en coaching aan collega-instellingen bij interculturele vragen.

Voor teams die hun werkmethoden beter willen afstemmen op de praktijk van de multiculturele omgeving bieden wij trainingen en workshops om de eigen professionaliteit ook in die situaties goed te kunnen inzetten.

Back To Top