skip to Main Content

Salus is een initiatief van enkele ervaren begeleiders die hebben ervaren dat door veel mensen in de regio Utrecht de stap naar het krijgen van goede ondersteuning niet gemaakt wordt.

Wij willen met dit initiatief de uitdaging opnemen om ook voor diegenen die vaak met complexe vragen te maken hebben, goede zorg en begeleiding te bieden. De mensen die door gebrek aan beheersing van de Nederlandse taal, of doordat zij ervaren dat onvoldoende rekening wordt gehouden met hun specifieke achtergronden, geen aansluiting vinden bij de reguliere instellingen willen wij met dit initiatief tegemoet komen.

Onze missie is het vergroten van de mogelijkheid voor mensen om hun eigen plek in de samenleving vorm te geven en door participatie invulling te geven aan het streven om zelfstandig en gelijkwaardig deel te nemen in de sociale omgeving. Dat doen wij door het bieden van ondersteuning en begeleiding in het kader van de WMO. Wij werken samen met andere organisaties en instellingen waar mogelijk om effectief gebruik te maken van alle mogelijkheden die voor onze cliënten ter beschikking staan.

Uitgangspunt is het vertrouwen in de zelfstandigheid en kracht van de cliënten. Wij investeren in de relatie en bouwen vanuit vertrouwen aan het vergroten aan zelfwaardering en zelfredzaamheid.

Doelgroep en specialisatie.

Onze doelgroep bestaat uit individuen en gezinnen met multiproblematiek, zowel met een GGZ achtergrond als met complexe sociale participatieproblemen. Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van begeleiding aan migranten met diverse culturele achtergronden en religies.

Erkenning

de AGB code van de stichting is: AGB-98102562

Back To Top