skip to Main Content

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de participatie van burgers in de samenleving en het versterken van de weerbaarheid van groepen die zich moeilijk staande kunnen houden.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van begeleiding en coaching aan individuen en groepen, het vergroten van deskundigheid van organisaties en instellingen vooral op het gebied van werken met diversiteit en met cliënten uit de GGZ en alle andere middelen om de doelstelling te realiseren.

Salus betekent Welzijn. Wij bevorderen het welzijn van mensen in de regio Utrecht. Salus is een initiatief van enkele ervaren begeleiders die hebben ervaren dat voor veel mensen in de regio Utrecht de stap naar het krijgen van goede ondersteuning niet gemaakt wordt. Wij willen die mensen ondersteunen waarvoor intensieve begeleiding nodig is. Wij werken samen met andere organisaties en instellingen om effectief gebruik te maken van alle mogelijkheden die voor onze cliënten ter beschikking staan

Wat doen wij

Salus-u begeleidt mensen die tijdelijk niet zelfstandig door kunnen gaan. Dat doen wij door op intensieve hulp en advies te bieden bij complexe vragen die vaak over verschillende gebieden van het leven gaan.

De begeleiding richt zich erop dat u weer zelfstandig het leven kunt oppakken en uw eigen kracht opnieuw leert ontdekken. Wij helpen mensen nieuwe initiatieven te ontwikkelen en het dagelijks leven weer goed op de rails te krijgen.

Onze doelgroep

Salus-u is gespecialiseerd in de begeleiding van

  • mensen met een migrantenachtergrond
  • mensen met vluchtervaringen
  • Individuen en gezinnen met multiproblematiek
  • Met een GGZ achtergrond
  • Met complexe sociale participatieproblemen.

Ons aanbod

  • Intensieve individuele begeleiding. Wij richten ons op die cliënten die extra inzet nodig hebben en nemen tijd om vertrouwen te bouwen
  • Begeleiding in eigen taal. Wij spreken Arabisch, Berbers, Farsi, Russisch om de mensen in eigen taal te kunnen begeleiden
Back To Top