skip to Main Content

Stichting Salus-u is een Anbi stichting.
De stichting heeft statutair bepaald dat zij geen winstoogmerk heeft.

de stichting is gevestigd aan de Leidseweg 29 bis, 3531 Ba Utrecht

KvK nummer: 68649851
RSIN nummer: 857535626

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

T. van Wisselingh voorzitter en
P. Van Hoesel, penningmeester

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Back To Top